Solcelle energi er både grøn, gratis og til rådighed året rundt. Det gør solceller til et særdeles attraktivt supplement til traditionel el-forsygning.

Med et solcelleanlæg fastlåser du din elpris på et lavt niveau uafhængig af fremtidige elpris-stigninger. Anlægget har en garenteret levetid på minimum 25 år. Solceller omsætter lysets energiindhold til elektricitet uden nogen form for miljøpåvirkning eller støj. Den elektricitet som anlægget producerer ledes igennem boligens elmåler og videre til det offentlige elnet.

Kontakt info